Team

Hoofdonderzoeker
dr. Jellie Sierksma

Jellie promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Utrecht in de sociale ontwikkeling van kinderen. Daarna deed ze postdoctoraal werk aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de University of Wisconsin-Madison in de Verenigde Staten. Momenteel is ze werkzaam als universitair docent bij de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van prosociaal gedrag, vooroordelen en discriminatie.  Je kan haar bereiken op j.sierksma1@uu.nl

Onderzoeksassistent
Marijne Backelandt

Marijne studeert Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en zal volgend jaar starten aan de minor Child and Adolescent Relationships and Development. Daarnaast werkt ze inmiddels ruim twee jaar als begeleider op een logeerhuis voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en als vrijwilliger bij het Vergeten Kind. Bij Kids in Context werkt ze als uitvoerend onderzoeker op basisscholen, locaties voor naschoolse-opvang en (kinder)musea.

Onderzoeksassistent
Eva HordijkEva studeert Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgt de minor Social and Organizational Psychology. Ze werkte eerder als begeleider van leerlingen uit groep 8 en zette zich in voor projecten van verschillende stichtingen. Bij Kids in Context werkt ze als uitvoerend onderzoeker waarbij ze zich voornamelijk richt op online onderzoek.

Promovendus
drs. Christel Klootwijk

Christel heeft in 2021 een onderzoeksmaster Developmental Psychology afgerond aan de Universiteit Leiden. In oktober 2021 is ze begonnen met haar promotietraject aan de Vrije Universiteit, onder begeleiding van o.a. Jellie Sierksma. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van prosociaal gedrag van kinderen.