Team

Hoofdonderzoeker
dr. Jellie Sierksma

Jellie promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Utrecht in de sociale ontwikkeling van kinderen. Daarna deed ze postdoctoraal werk aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de University of Wisconsin-Madison in de Verenigde Staten. Sinds 2019 werkt ze als universitair docent bij de vakgroep Experimentele en Toegepaste Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van prosociaal gedrag, vooroordelen en discriminatie.  

Onderzoeksassistent
Julie Markerink

Julie heeft een Bachelor Communicatiewetenschap gehaald en doet nu de Master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze werkte eerder als onderzoeksassistent op de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit aan een onderzoek voor de Europese Unie. Bij Kids in Context werkt ze als uitvoerend onderzoeker op basisscholen, locaties voor naschoolse-opvang en (kinder)musea.

Onderzoeksassistent
Eva Hordijk

Eva studeert Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en start binnenkort een minor in de richting van cross-culturele psychologie. Ze werkte eerder als begeleider van leerlingen uit groep 8 en zette zich in voor projecten van verschillende stichtingen. Bij Kids in Context werkt ze als uitvoerend onderzoeker waarbij ze zich voornamelijk richt op online onderzoek.

Promovendus
drs. Christel Klootwijk

Christel heeft in 2021 een onderzoeksmaster Developmental Psychology afgerond aan de Universiteit Leiden. In oktober 2021 is ze begonnen met haar promotietraject aan de Vrije Universiteit, onder begeleiding van o.a. Jellie Sierksma. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van prosociaal gedrag van kinderen.