Online onderzoek

Beste ouder/verzorger,

Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan ons onderzoek!

Gedurende de basisschooltijd zijn kinderen volop in ontwikkeling: Ze leren wie ze zelf (willen) zijn en hoe ze zich verhouden tot de wereld om hen heen. De Vrije Universiteit Amsterdam verricht momenteel een grootschalig onderzoek naar hoe de sociale context waarin kinderen zich bevinden (thuis, op school, in de buurt, Nederland) hun ontwikkeling beïnvloedt.

Voor het onderzoek waar we uw toestemming voor vragen zijn we specifiek geïnteresseerd naar de invloed van het ontvangen van hulp op kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar. Kinderen ontvangen dagelijks veel hulp in verschillende situaties, bijvoorbeeld thuis of op school. Omdat kinderen zoveel hulp ontvangen is het belangrijk om te begrijpen wat hiervan de gevolgen zijn.

Wat kan uw kind van het onderzoek verwachten?
Wanneer u toestemming geeft voor deelname van uw kind, zal uw kind een taakje op de laptop/computer/tablet doen waarbij hij of zij verschillende puzzels mag oplossen. Deze puzzels noemen wij de BLOK-test. Na een aantal puzzels krijgen sommige kinderen hulp bij de laatste puzzel en andere kinderen niet. Na afloop beantwoordt uw kind een paar vragen over hoe leuk hij of zij de puzzels vond en hoe goed hij of zij denkt dat het ging. Het onderzoek zal in totaal 15-20 minuten duren en plaatsvinden online (via ZOOM) onder begeleiding van een onderzoeker. Als uw kind moe wordt of zich ongemakkelijk voelt (of gewoon geen zin meer heeft) dan kan het onderzoek op elk moment worden onderbroken.

Wat verwachten we van u?

– We hebben voor ieder kind dat mee wil doen actieve toestemming nodig van de ouders. Deze toestemming kunt u geven door op onderstaande button te klikken (“Ik wil meedoen”).

– We vragen u vervolgens om toestemming voor deelname van uw kind en om een aantal vragen over uzelf en uw kind te beantwoorden. Daarnaast kan u hier aangeven welke dagen/tijden goed zouden uitkomen voor deelname.

– Een onderzoeker neemt vervolgens per e-mail of telefonisch contact op om een afspraak te maken voor deelname aan het onderzoek

– Tijdens deelname van uw kind hoeft u niet aanwezig te zijn. Het is wel heel belangrijk dat uw kind zelfstandig en alleen aan het onderzoek werkt, dus een rustige plek zou fijn zijn.

– Na afloop van het onderzoek sturen we per post de boekenbon (twv 5 euro) en het certificaat van deelname op. Na afloop van het onderzoek verwijderen wij uw adres weer uit onze database.

– Daarnaast worden alle onderzoeksgegevens anoniem en vertrouwelijk verwerkt en worden deze gedurende 10 jaar bewaard. Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het onderzoeksteam via kidsincontext@vu.nl

Met vriendelijke groet,

Julie Markerink & Eva Hordijk (uitvoerend onderzoekers) en Dr. Jellie Sierksma (hoofdonderzoeker)
Vrije Universiteit Amsterdam, Experimentele en Toegepaste Psychologie, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT, Amsterdam